Vjezdové brány : 

Samonosné brány (bez vodící kolejnice na zemi) 

Jsou konstruovány tak, že celý rám brány se pohybuje pomocí dvou vozíků pevně ukotvených k betonovému základu mimo průjezd, v “C” profilu umístěném na spodní hraně brány. Celá brána se pohybuje cca 8cm nad úrovní terénu. Rám nesené brány však oproti pojezdové bráně musí být o cca 1/3 delší než je průjezdná šířka. Výhodou nesených bran je, že nepotřebují spodní kolejnici a tím odpadá její údržba. (led, sníh..) a také tam, kde je vjezd nerovný a tudíž pro kolejnici posuvné brány nevhodný.

Konstrukci brány tvoří základní rám (většinou z jekl profilů), který je osazený na vodícím profilu tvaru C. Posuv je zajištěn dvojicí ložiskových souprav (tzv.“vozíků“). 

Posuvné brány s vodící kolejnicí 

Jsou na spodní hraně opatřeny dvojicí pojezdových kol (rolen), která jezdí po kolejnici na úrovni terénu. Kolejnici je třeba přikotvit na betonový základ, který brání pohybu kolejnice při práci podloží během roku. Kolejnici je třeba udržovat čištěním, hlavně v zimním období. Standardní zpravidla rámová konstrukce brány z jekl profilů a do rámu zapuštěny pojezdová ložisková kolečka. Kolejnice může být povrchová, nebo uzpůsobená pro zabetonování.

Křídlové (otočné) brány  
Se navrhují a instalují tam, kde není možné většinou z důvodu nedostatku prostoru instalovat bránu samonosnou či posuvnou. Jednotlivá křídla – rámy brány, ale i vchodové branky se osazují stavitelnými panty s pozdější možností dorovnání rámu v případě pohybu sloupků.

Provedení  křídlových bran se rozděluje na  1 a 2 křídlové. Základní nosné rámy jsou zpravidla klasické rámové konstrukce, osazené stavitelnými závěsy pro možnost pozdějšího seřizování, např. v případě pohybu sloupků apod.. Dále jsou křídla vybavena zemními dorazy a v případě ručního ovládání i zámkem. 

Výplně bran, branek, zábradlí, apod. ... : 

Variací výplní křídel je široká škála, od klasické ocelových příček, nebo celoplechové výplně, přes dřevěná prkna až po plastové latě … Záleží na přání a představě zákazníka, co si vybere.

 

Výplně bran, branek, zábradlí apod.